Blogglistenhits Tankevandring: Mangt om mindfulness

torsdag 25. mai 2017

Mangt om mindfulnessJeg har skrevet om mye forskjellig på denne bloggen. Men det temaet jeg oftest har vendt tilbake til er mindfulness. Det er flere grunner til det. Som psykolog arbeider jeg i det daglige med å formidle om mindfulness til pasienter, fagpersoner og folk flest. Som forsker har jeg tatt doktorgraden min på emnet, og er med på spennende forskning om mindfulness og depresjon med gode kollegaer ved Universitetet i Bergen. Og til sist opplever jeg mindfulness som en praktisk aktivitet som gir personlig mening og utbytte i eget liv.


Jeg er klar over at mindfulness er blitt et motefenomen. I all hovedsak er fint at flere fatter interesse for det å øve på å være vennlig til stede i hverdagen. Men når noe blir populært, er det også en risiko for at det blir oversolgt eller misforstått. Når jeg har skrevet om mindfulness her på bloggen, så har det vært ut fra et ønske om å formidle på en nøktern måte hva det er og ikke er.


Mindfulness kan ved første øyekast virke rart eller mystisk. Min intensjon er å vise at det er en allmenn menneskelig egenskap, som kan øves opp på ulike måter. Jeg legger vekt på at det er nært beslektet med andre psykologiske begreper og metoder. For meg innebærer det en form for mental fleksibilitet som gjør det mulig å være i kontakt med det vi erfarer, uten å måtte flykte fra det eller forsøke å kontrollere det.


Mitt håp er at mindfulness skal finne sin plass om en av mange måter å legge til rette for et balansert sinn og godt liv. Men en forutsetning for dette er at det skjer på en grundig og edruelig måte, ut fra forskning og kritisk refleksjon. Jeg tror ikke at meditative øvelser er løsningen på alt, eller at de passer for alle.


For de som er interesserte, har jeg laget denne samlesiden for innlegg om mindfulness. Under finner du en kort beskrivelse av forskjellige innlegg, som du kan gå til ved å klikke på innleggets navn i teksten. Forhåpentligvis kan det være en kilde til informasjon, og kanskje også en inspirasjon til å lære mer eller bli bedre kjent med mindfulness i praksis.


En øvelse i å være med det som er
Aller først en tekst som er publisert på psykologisk.no. Den er et forsøk på å gi en erfaringsnær beskrivelse av hva det er å øve på mindfulness, og å si noe om mulige gevinster av praksisen: "En øvelse i å være med det som er". 


På samme nettsted finner du dette utdraget fra en bok om mindfulness i psykologisk behandling som jeg har vært med å skrive sammen med tre dyktige og kunnskapsrike kollegaer: "Hva er mindfulness"

Lei av mindfulness?
Innlegget "Lei av mindfulness" tar for seg hvordan fenomenet har blitt mye omtalt, og kanskje står i fare for å bli en del av livsstilsperfeksjonismen som preger kulturen vår. Hvordan kan vi skille mellom reklame/spa-varianten, og det som måtte være av mer varig verdi her?


Mindfulness for folk som ikke liker mindfulness
En variasjon over samme tema finner du i "Mindfulness for folk som ikke liker mindfulness". Det er faktisk ikke så rart at det rettes kritikk mot mindfulness, fra skribenter som oppfatter at det er en livsstilsteknikk som gjør folk selvsentrerte og politisk passive. Og hvordan kan vi få mindfulness til å virke relevant for de som “får utslett av mindfulness”, slik noen på twitter formulerte det?


Mindfulness og depresjon

Hvordan kan det å øve på ikke-dømmende oppmerksomhet bidra til å redusere tilbakefall ved depresjon. Dette er er tema for "Om tungsinn og rosiner"


Kan mindfulness forandre deg?

Hva vet vi egentlig om effektene av mindfulness ut fra forskningen? Hva kan en egentlig få ut av denne metoden, dersom en tar den i bruk? Hva slags endringer kan skje? Og hvor god er egentlig forskningen som finnes? Dette tas opp i "Kan mindfulness forandre deg", med utgangspunkt i en bok som stiller kritiske spørsmål om nettopp dette.


Kan mindfulness være skadelig?
Og kan det noen ganger være farlig å øve på mindfulness?Er det noen som burde holde seg helt unna denne praksisen? Det er et relevant og viktig spørsmål som du kan lese mer om i "Kan mindfulness være skadelig?"


Mindfulness og andre metoder
Hvordan forholder mindfulness til andre psykologiske teorier og metoder? Innimellom kan vi få inntrykk av at det er en helt egen greie. Jeg opplever det imidlertid ikke slik. Som en som jobber ut fra flere ulike terapeutiske tilnærminger i min hverdag, så ser jeg mange paralleller mellom ulike metoder. Innlegget "Mentalisering og mindfulness - to sider av samme sak" handler om det. Det samme gjør "EN kur for alt?", som beskriver hvordan mindfulness kan gå inn som en naturlig del av moderne kognitiv terapi. Mens i "Under kirsebærtrærne" får du et møte med Sigmund Freud sine refleksjoner omkring det å være til stede i øyeblikket.


Mindfulness og samfunnsengasjement
Det hevdes innimellom at mindfulness er gir næring til individualisme og selvfokus. Er det sant? Eller kan det like gjerne hjelpe oss til å bli mer åpne for de sosiale og kulturelle nettverkene og den naturlige verden vi er innvevd i. Dette har vært mye fokus på i mindfulnessmiljøet både i Norge og internasjonalt, og her kan du lese referat fra to konferanser som tok for seg temaet: "Nærvær og engasjement - Inntrykk fra Mindfulnesskonferansen 2015" og "En vennligere verden er mulig"Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar