Blogglistenhits Tankevandring: Fint møte med stor forfatter

søndag 1. mai 2016

Fint møte med stor forfatter


Hva vil det si å være menneske i dag? Og hvordan kan bøker - både det og skrive dem og lese dem - være relevant for folk i det 21. århundre? Dette var sentrale spørsmål for den amerikanske forfatteren David Foster Wallace. Gjennom en alt for kort karriere - han tok livet sitt i 2008, bare 46 år gammel - utforsket han innsiden av bevisstheten i vår teknologisk akselrerte og medie-mettede tidsalder. Han etterlater seg en rekke solide noveller, sterke essaysamlinger, samt det overveldende hovedverket “Infinite Jest” - en bok på 900 sider og med nesten hundre sider fotnoter.


Nå er livet til David Foster Wallace blitt til film. Det vil si, ikke hele livet hans. Bare livet hans slik det har blitt fanget gjennom fem dager i 1996, da Rolling Stone-journalisten Seymour Lipsky fulgte Wallace på siste del av bokturneen etter utgivelsen av “Infinite Jest”. Intervjuet ble aldri publisert i Rolling Stone, men er utgitt i bokform i "Although of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace".


Filmen er en fin tidsreise tilbake til midten av nittitallet, den førdigitale tiden da man kunne røyke overalt og lydsporet var REM og Pulp og Tindersticks. Karakterene kjennes levende, både den nervøst energiske Lipsky (spilt av Jesse Eisenberg) og Jason Segels svært troverdige Wallace. Fra starten av er Wallace på vakt overfor journalisten, og motvillig til hele intervjuet. Han er bekymret for hvordan Lipsky kommer til forme bildet av ham, og vi kan kjenne igjen den overtenkningen og den ondartete selvbevisstheten som Wallace beskriver så godt i bøkene sine: “I don´t know if I like you yet...I´m so nervous about whether you like me”.


Det er fint å se de Lipsky og Wallace varme opp til hverandre. Det virkelig fine med filmen er at den er en sammenhengende samtale mellom to mennesker, som forsøker å forstå hverandre og å ikke selv bli misforstått. Jeg syntes det var rørende å se det følelsesmessige båndet som vokser frem mellom to menn som lever store deler av livet i språket og sitt eget hode. "The End of the Tour" minner om andre filmer som også i hovedsak er samtaler, som vidunderlige “My Dinner with Andre” eller den mer lettbente “The Trip”. Det er liv og driv i dialogen, den er både underholdende og får deg til å tenke.


Hva ville Wallace ha ment om filmen? Ett av hans store tema, personlig og litterært, var det plagsomme gapet mellom hvem en selv er og hvem andre oppfatter en som - og det tilnærmet umulige for film eller andre kunstformer å yte kompleksiteten i et menneske rettferdighet. Å da bli redusert til en karakter i en intellektuell “bromance” kan da virke urettferdig, ja kanskje godt over grensen til det smertefulle. Familien og forlaget hans har tatt avstand fra prosjektet, med begrunnelsen at han aldri ville godtatt at opptakene med Lipsky skulle bli til film.


En film kan ikke gi oss hele mennesket. Wallace fremstilles som sjarmerende klossete, engstelig og overfølsom. Men leser vi for eksempel D. T. Max sin biografi om ham, så blir vi også kjent med andre sider - som dramatisk utagerende atferd, sjalusi, og krasse kritiske holdninger til andre. Likevel synes jeg at filmen lykkes i å fange sine utvalgte sider av mannen og forfatteren. Den foregir jo heller ikke å fortelle hele historien - det er først og fremst Wallace slik han fremstod i løpet av de fem dagene Lipsky fulgte ham vi blir kjent med.


Filmen får også frem noen sentrale tema hos Wallace: Ønsket om å unnslippe sin egen overdrevne refleksjonsevne, frykten for å ikke være sann mot seg selv (som kompliseres av det er så vanskelig å vite hvem en selv er), samt populærkulturen og underholdningsindustriens avhengighetsskapende kraft. Vi får et bilde av en sårbar og menneskelig Wallace, som strevde med å finne ro i seg selv, men som samtidig brukte det hvileløse intellektet sitt til å skape litteratur som kan snakke til oss i dag. Du får ikke hele historien om ham i “The End of the Tour”, men filmen er vel verdt å få med seg.


Filmen er tilgjengelig på iTunes.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar